Ischias

 

 

 

 

-En behandling som passar dej!

Ischias

Ischias delas ofta in i två olika typer: äkta respektive falsk ischias

 

Äkta ischias:

 

 

Smärta från ländryggen kombineras inte sällan med smärta och utstrålning ner i ett eller möjligen båda benen. Smärtan utlöses vid nervgrenarnas härkomst i nedre delen av ländryggen och utlöses vid irritation orsakat av exempelvis svullnad i mjukdelar. Denna smärta kallas äkta ischias (efter ischiasnervens utbredning, som med sina förgreningar når ut i hela benet).

 

 

 

Falsk ischias:

 

 

Den falska ischiasen skapas av en kompression av nervens perifiera del (den delen av nerven som siter en bit ifrån ryggraden).

 

 

 

Orsaken till falsk ischias kan vara:

 

 

•För korta eller överansträngda muskler

•Triggerpunkter

•Rörelseinskränkningar

•Benlängdsskillnader

•Felaktiga skor

•Sjukdomar i ryggen, bäckenlederna eller höftlederna

•Ett felaktigt rörelsemönster

•Dålig hållning

 

 

 

En annan anledning till falsk ischias kan vara aktiva triggerpunkter i ländryggs- och sätesmuskulaturen. I det fallet orsakas inte den strålande smärtan av ett tryck på ischiasnerven, även om smärtsymptomen i sätet och benet kan vara snarlika symptomen vid ischias. Besvären vid dessa triggerpunkter uppkommer av att muskeln får ett reducerat blodflöde, exempelvis p.g.a skada eller genom en kronisk kontraktur (sammandragning) av sätesmuskulaturen.

 

Falsk ischias kännetecknas ofta med en periodvis symtombild då man kan vara helt besvärsfri en lång tid för att sedan få återfall. Många personer kan härleda smärtan till en specifik händelse exempelvis skottat snö, bytt däck på bilen eller kört bil en längre tid. Andra har svårt att minnas någon direkt uppkomsorsak.

 

Äkta ischias:

Är en inflammation och irritation av ischiasneren. Då disken är skadad eller buktar ut i nedre delen av ryggen uppstår smärtor som strålar ut via sätet, höften, benet, vaden och ibland ända ner i foten. Detta leder då till domningar eller känselbortfall i nedre delen av tyggen och benet. Man kan få svårt att stödja på benet. Vissa människor får även svårt att kissa och ändtarmsmuskeln kan bli svag då diskbråcket trycker på centrala delar av ryggmärgskanalen.

 

Symptomen:

•Strålning ned i benen

•Spänningar i skinkan

•Sockerdrickskänsla i benet

 

Kontakta akutvård om symtomen är:

•Under 18 år har mycket ont.

•Du har svårt att kontrollera urin eller avföring.

•Tappar känsel i underlivet

•Vinglig och inte känner var du har fötterna

•Akut ont efter en olycka

 

Consectetuer, variusi ipsum nullam repellendus

Varför Massage?

 

Öka din blodcirkulation

 

Öka din ämnesomsättning

 

Öka din livskvalite

 

Bli balanserad, mindre stressad & återfå en massa Energi !

 

Bannlys huvudvärk?